Feeds:
പോസ്റ്റുകൾ
അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Archive for the ‘പുരോഹിതരുടെ ആരോപണം’ Category

1.പുതിയ പാഠപുസ്ത്ക ദൌര്‍ബല്യം കാര്യങ്ങള്‍ രഹസ്യാത്മകമാക്കി വയ്ക്കനുള്ള സര്‍ക്കാറിന്റെ ശ്രമമാണ്.

2. തങ്ങളുടെ ആശയ പ്രചാരണോപാധിയായി കമ്യൂണിസ്റ്റ് സര്‍ക്കാര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം- ചൈന, 57 ലെ കേരളസര്‍ക്കാര്‍

3. പാഠപുസ്തകങ്ങളിലൂടെ നിരീശ്വരത്വം പഠിപ്പിക്കുന്നു.

4. 57 ലെ പാഠപുസ്തകപരിഷ്കരണത്തില്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവങ്ങളെയും വിപ്ലവനേതാക്കളെയും പുകഴ്ത്ത്തുകയും ഇന്‍ഡ്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തെയും അതിന്റെ ധീരനേതാക്കളെയും തമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് പിന്നീട് തിരുത്തപ്പെട്ടു.

5. നിലവിലിരിക്കുന്നതിനെ എല്ലാത്തിന്റേയും (സമൂഹം പിന്തുടരുന്ന ആചാരം, വിശ്വാസങ്ങള്‍) ദൂഷ്യവശങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ എതിര്‍ക്കാന്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പ്രവേശനസമയത്ത്‌ കുട്ടിയുടെ ജാതിയും മതവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്‌ നിര്‍ബന്ധമില്ല” എന്നത് വിശ്വാസങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാന്ന് സഹായിക്കും!

6. ഇന്നു നിലവിലില്ലാത്ത ജന്ന്മി സമ്പ്രദായം പഠിപ്പിക്കുന്നു.അതേ സമയം ജന്മിസമ്പ്രദായം, ഭൂമി ഉടമസ്ഥത, അതിന്റെ പരിഷ്കരണം ഇവയെക്കുറിച്ചൊന്നും സമഗ്രമായ ഒരു പഠനത്തിനോ അവയുടെ നാനാവശങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാനോ ഒരു പരിശ്രവുമില്ല. ഇത് കുട്ടികളെ ഭാഗീകമായ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ ഒതുക്കുന്നു.

7. ജന്മി -കുടിയാന്‍ രംഗത്ത്‌ നന്മവരുത്തിയതെല്ലാം കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണെന്നു വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പഠനം. (ഒരു ജന്മിഗൃഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇടതുപക്ഷക്കാരന്റെ ലേഖനഭാഗം, അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഉച്ചനീചത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരാളുടെ ചിത്രീകരണം, ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ വിപ്ലവകാരികള്‍ ‘വിത്തിട്ടവന്‍ വിളകൊയ്യും’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം നടപ്പിലാക്കിയരീതി, 1957 ലെ സര്‍ക്കാര്‍ വരുത്തിയ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്തുതിപ്പുകള്‍ ഇതെല്ലാമാണ്‌ പിന്നിടു ചര്‍ച്ചാവിഷയമാക്കുക. എന്നിട്ട്‌ ഇങ്ങനെയുള്ള നേട്ടങ്ങളെല്ലാം കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ നേട്ടമാണെന്ന്‌ ഉത്തരം ലഭിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ )

8. സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രം വളച്ചൊടിക്കുന്നു.(സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്‌ നേതൃത്വം നല്‍കിയ ഗാന്ധിജി, നെഹ്‌റു തുടങ്ങിയ കോണ്‍ഗ്രസ്‌ നേതാക്കളെക്കാള്‍ പീര്‍മുഹമ്മദ്‌, ഭഗത്സിംഗ്‌ ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തില്‍പോലും പി. ദാമോദരന്‍, ഹരിശ്വരന്‍, ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വെടിവച്ച ഏഴാംക്ലാസ്സുകാരായ രണ്ടുവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ തുടങ്ങിയ ‘വിപ്ലവകാരി’കളെയാണ്‌ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നത്‌. )

9.മതവിരുദ്ധത വളര്‍ത്തുന്നു.

10. പാഠ്യപദ്ധതിപരിഷ്കരണത്തിനു ചുക്കാന്‍ പിടിക്കുന്നത് കടുത്ത മാര്‍ക്സിസ്റ്റ്‌ ചിന്തകരായ ചില അധ്യാപകസംഘടനാ പ്രവര്‍ത്തകരും ‘ശാസ്ത്രസാഹിത്യകാരന്മാരു’മാണ്‍്‌.

11.യുക്തിചിന്തയും ചരിത്രബോധവും രാഷ്ട്രീയവീക്ഷണവും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കണം പൗരബോധം എന്നും വിമര്‍ശനാത്മക പഠനം എന്നും കെ.ഇ.ആര്‍ ഇല്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കാനാണു.

12.”വ്യക്തികള്‍ക്കും സമൂഹത്തിനും വിമര്‍ശനാവബോധം നല്‍കുക എന്നതാണ്‌ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.” വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ ചീന്തിഎറിയുന്ന ഒരു നിര്‍വചനമാണിത്‌.

13. അദ്ധ്യാപകരുടെ ആധികാരികത എടുത്തുകളയുന്നു. ഭാരതസംസ്കാരത്തിന് അപമാനം!

കിരണ്‍ തന്നിരിക്കുന്ന പാഠങ്ങള്‍ തരം തിരിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍ 1,, 2

സഭ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന പരിഹാരം.

ഈ റ്റെക്സ്റ്റുകള്‍ പാടെ പിന്‍‌വലിക്കണം.

Advertisements

Read Full Post »